சின்னத்திரை

90ஸ் சீரியல் நடிகர்களின் ரீயூனியன்..!(Reunion of 90s serial actors)

எவர்கிரீன் 90களின் சீரியல் நடிகர்களின் சந்திப்பு ஒன்று இடம்பெற்றுள்ளது.

Reunion of 90s serial actors

அதில் நீலிமா ராணி மற்றும் ஆர்த்தி என பல பேர் கலந்து சிறப்பித்துள்ளனர்.

Reunion of 90s serial actors

அதுமட்டுன்றி அதிகமாக வெள்ளை நிறக் கலருடன் கலந்து கொண்டுள்ளனர்.

Reunion of 90s serial actors

Similar Posts