செய்திகள்

நடிகர்அஜித் குமாரின் உலக சுற்றுப்பயணம்…(Actor Ajith Kumar’s World Tour)

அஜித்குமார் தனது AK62 படத்திற்கு பிறகு தனது 18 மாதங்கள் ஓய்வில் 2 பைக்கர்களுடன் இணைந்து 7 கண்டங்கள் மற்றும் 60 நாடுகளை உள்ளடக்கிய உலக சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள உள்ளதாக தகவல்.

Actor Ajith Kumar

Similar Posts