திரைப்படங்கள்

நடிகர் சிவாவின் சலூன் ஃபர்ஸ்ட் லுக்..!(Actor Siva’s Saloon First Look)

இந்த “சலூன்” கடையிலஎல்லா மயிரும் ஒன்னு தான்!இறந்த உடன் கடைசியில எல்லா உயிரும் ஒன்னு தான்!

சீப்புல சீவுவோம் கேப்புல வெட்டுவோம்!சோப்பு நுரையில சேவிங் பண்ணுவோம்!கத்திரி கோலுல சித்திரம் வரையுவோம்!கொப்பரை மண்டைய சோக்கா பண்ணுவோம்)

Actor Siva’s Saloon

Similar Posts