செய்திகள்

பாலாவின் வணங்கான் படத்திலிருந்து நடிகர் சூர்யா திடீர் விலகல் | Actor Surya from Bala’s Vanankan Abrupt withdrawal

சூர்யா 41 அதாவது நடிகர் சூர்யா இயக்குனர் பாலாவுடன் இணைந்து வாடிவாசல் படத்தில் நடிப்பதாக இருந்தது ஆனால் தீடிர் திருப்பமாக சில காரணங்களால் சூர்யா படத்தில் இருந்து விலகுவதாக பாலா தெரிவித்துள்ளார்

Actor Surya from Bala’s Vanankan Abrupt withdrawal

Similar Posts