செய்திகள் | கலை காட்சி கூடம்

விலையுயர்ந்த புடவையில் ஜொலிக்கும் நடிகை ரம்யா கிருஷ்ணன்..!(Actress Ramya Krishnan shining in an expensive saree)

ரம்யா கிருஷ்ணன் அணிந்த புடவை ரூ. 1.25 லட்சமாம். ரூபி ரெட் எம்ராய்டரி ஜார்ஜெட் புடவையாம்.

Actress Ramya Krishnan
Actress Ramya Krishnan
Actress Ramya Krishnan
Actress Ramya Krishnan
Actress Ramya Krishnan
Actress Ramya Krishnan

Similar Posts