செய்திகள் | கலை காட்சி கூடம்

நடிகை ரஷ்மிகா மந்தனா டெல்லியை விட்டு வெளியேறினார்(Actress Rashmika Mandana left Delhi)

படப்பிடிப்புக்காக டெல்லியில் தங்கி இருந்த ரஷ்மிகா மந்தனா ‘நன்றி டெல்லி நீங்கள் மிகவும் இனிமையாக இருந்தீர்கள்’ என பதிவிட்டு டெல்லியை விட்டு தனது சொந்த இடத்திட்க்கு மீண்டும் திரும்பினார்.

Actress Rashmika Mandana
Actress Rashmika Mandana
Actress Rashmika Mandana
Actress Rashmika Mandana

Similar Posts