செய்திகள்

R.R.R திரைப்படம் செய்த மற்றுமொரு சாதனை!(Another achievement made by RRR film!)

சாதனை மேல் சாதனை படைத்த ஆர்.ஆர்.ஆர் திரைப்படம் தற்போது ஜப்பானில் 3 வாரத்தில் ரூ.10 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்து சாதனை படைத்துள்ளது.

RRR film

Similar Posts