செய்திகள்

உலகஅளவில் 2 ஆவது இடத்தில் காந்தாரா..!(Kandara Movie is the 2nd place in the world)

கேஜிஎப் 2 ற்கு பிறகு கன்னட திரையுடகில் 2 ஆவது இடத்தை வசூலில் பிடித்த திரைப்படம் காந்தாரா ஆகும்.

இது உலக அளவில் சுமார் 400கோடி வசூலை தாண்டி இடம்பிடித்துள்ளது.

Kandara Movie

Similar Posts