செய்திகள்

கட்டாகுஸ்தி வெற்றியைக் கொண்டாடிய ரவிதேஜா மற்றும் விஷ்னு விஷால்..!(Ravideja and Vishnu Vishal celebrate gattakusthi win)

கட்டாகுஸ்தி திரைப்படம் பார்வையாளர்களிடமிருந்து தொடக்கத்திலிருந்து இதுவரை அமோக வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.

இதனை கேக் வெட்டி வெற்றியைக் கொண்டாடியுள்ளனர் தயாரிப்பாளர்கள் ரவிதேஜா மற்றும் விஷ்னு விஷால்


குழுவுடன் இருக்கும் படங்கள் இதோ..!

Ravideja and Vishnu Vishal
Ravideja and Vishnu Vishal

Similar Posts