செய்திகள்

முடிவடைந்த‌ சலூன் படத்தின் படப்பிடிப்பு ..!(Saloon movie shooting wrapped)

சலூன் படத்தின் ஷூட் ஒன்று வெளியாகியுள்ளது. அதில் எல்லா மயிரும் ஒன்னுதான் என்ற தலைப்பு மிகவும் பிரபலமாகி வருகின்றது.

Saloon movie

Similar Posts