செய்திகள்

சர்தாரின் முதல் பாடலை யார் பாடுகிறார் தெரியுமா? Do you know who sings the first song of Sardaar?

சர்தாரின் முதல் பாடலை எங்கள் வந்தியத்தேவன் கார்த்தி பாடுவார் என உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது . இது எங்கள் பாரம்பரிய நாடக நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஒரு பாடலாகும் இந்த பாடல் ஏறுமயிலேறி என்ற கிராமப்புற நாட்டுப்புற பாடல்.

Similar Posts